E-mail : info@multitransmed.pl
   Telefon kontaktowy : +48 605 997 997

zobacz
najnowsze realizacje

Dlaczego warto zabezpieczać imprezy medycznie

  • Poszkodowany natychmiast otrzyma fachową pomoc ratowników medycznych
  • Profesjonalny sprzęt medyczny umożliwia szybki transport poszkodowanych do szpitala
  • Ochrona medyczna na miejscu imprezy podnosi wiarygodność organizatora imprezy
  • Organizator spełnia obowiązki wymagane przez prawo

 

 

Czy zabezpieczenie medyczne jest drogie

Życie ludzi, zdrowie ludzkie nie ma ceny. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy w Krakowie lub Małopolsce nie jest drogie. Sprawdź cennik ratowników medycznych w Małopolsce.

Jakie są wymagania prawne odnośnie zabezpieczenia imprez masowych

Organizator imprezy masowej powinien spełnić wymagania ustawowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Podstawowy akt prawny regulujący tę sferę to:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

Rozdział 2, artykuł 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych mówi:

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Kolejne ustawowe wymagania względem organizatorów imprez:
Organizator zapewnia:
– spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
– pomoc medyczną;
– zaplecze higieniczno-sanitarne.

Kary dla organizatorów imprez są wysokie – artykuł 58 w/w ustawy mówi:
1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi,   podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa określonych w art. 6 ust. 1,  podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.